Vul een zoekwoord in

GZ-Kompas: Het verkennend gesprek van de toekomst

GZ-Kompas is ontwikkeld om de vraag van de cliënt te matchen met een passend antwoord. Met GZ-Kompas kan een professional sneller tot de kern komen en daardoor efficiënter werken. Dit moet uiteindelijk bijdragen aan kortere wachtlijsten binnen de zorg.

GZ-Punt zocht een antwoord op de vraag hoe het verkennend gesprek slim georganiseerd kon worden. GZ-Kompas is het antwoord: een digitale vragenlijst die de professional ondersteunt in het scherp krijgen van de hulpvraag. “GZ-Kompas matcht de vraag met een passend antwoord en kijkt daarbij naar het aanbod over alle zorgdomeinen heen. Zo komen vraag en antwoord direct op de juiste plek terecht’, zo vertelt GZ-Punt directeur Hanneke Kolthof aan ICT&health magazine. Het hele zorglandschap denkt na over en geeft op eigen wijze invulling aan het verkennend gesprek, stelt Hanneke. ‘Deze aanvliegroute, waarbij je voorafgaand aan een verwijzing of behandeling veel breder kijkt dan de vraag naar (gezondheids)zorg, is nog best nieuw. Bij GZ-Punt zie we dat zo’n verkennend gesprek arbeidsintensief is.’  

Het hele Nederlandse zorglandschap denkt na over en geeft op eigen wijze invulling aan het verkennend gesprek, stelt Hanneke Kolthof, directeur van GZ-Punt. ‘Deze aanvliegroute, waarbij je voorafgaand aan een verwijzing of behandeling veel breder kijkt dan de vraag naar (gezondheids)zorg, is nog best nieuw. Bij GZ-Punt zien we dat zo’n verkennend gesprek arbeidsintensief is. Reden om een digitaal antwoord te zoeken op de vraag: hoe kunnen we het verkennend gesprek slim organiseren? Ons antwoord kreeg de vorm van GZ-Kompas: een digitale vragenlijst die de professional ondersteunt in het scherp krijgen van de hulpvraag. GZ-Kompas matcht de vraag met een passend antwoord, kijkend naar het aanbod over alle domeinen heen. Zo komen vraag en antwoord direct op de juiste plek terecht.’

Jolande Tijhuis, voorzitter van de raad van bestuur van VIGO vervolgt: “GZ-Kompas is zeg maar ‘the next step’ in het verkennend gesprek. Samen met de zorgvrager organiseren we een betere en brede beoordeling aan de voorkant en kunnen we meteen de juiste oplossing kiezen. Zo breng je direct de juiste zorg op de juiste plek. Het bespaart tijd en geld en draagt bij aan toekomstbestendige zorg. GZ-Kompas geeft ook onze ggz-organisaties richting, zoals Vincent van Gogh, Centiv, Viviq en GGZ Momentum.”

Het artikel gaat verder onder de afbeelding. 

 

Verenigen kennis, perspectieven

Kolthof omschrijft deze volgende digitale stap met GZ-Kompas als het ‘verenigen van kennis van professionals en verschillende perspectieven in één digitale tool’. Zo uniformeert GZ-Kompas de manier van handelen door de inzet van technologie.

“Het is nu nog een hulpmiddel voor de professional, dat helpt met een goede match tussen vraag en aanbod. We streven naar een oplossing waarbij de mens zelf kan onderzoeken wat hij of zij nodig heeft en zo een passend antwoord krijgt. Dit faciliteert zelfregie. De insteek is altijd het bevorderen van mentale gezondheid en het volop benutten van eigen mogelijkheden, zoals de inzet van (digitale) zelfzorg. En als zelfzorg niet toereikend is, realiseren we professionele zorg adequaat en snel. Waarbij het zelfs kan zijn dat inzichten uit data ervoor zorgen dat je helemaal niet in de ggz terecht komt, maar uitkomt bij een zelf-hulpmodule of bij de sociale basis of bij een POH die je kan helpen.”

Samen ontwikkeld

GZ-Kompas wordt samen met zorgprofessionals ontwikkeld, zoals huisartsen en POH’s. Fanny Schilderinck, consulent bij Provico en POH bij Huisartsenpraktijk Kronenberg, zegt hierover: “Als POH ggz ben ik betrokken bij de ontwikkeling van GZ-Kompas. Het mooie van deze tool is dat je je in je rol van POH ggz kunt laten meenemen in het ondersteunende gesprek waarbij de mens zelf regie neemt en houdt.”

Kortom, GZ-Kompas is een wegwijzer in de volle breedte domeinoverstijgend en niet te vergelijken met de huidige triagetools. “We kijken namelijk niet alleen naar de ggz problematiek, maar vanuit een brede blik en vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid”, benadrukt Tijhuis. “GZ-Kompas is een opmaat naar een volledig digitaal verkennend gesprek. Waarbij we vooral niet uit het oog mogen verliezen dat het nooit een strategisch geheel kan zijn: hoe mee data, hoe beter GZ-Kompas je naar de juiste plek kan leiden.”

Lees ook het artikel in ICT & Health over GZ-Kompas.