Vul een zoekwoord in

Onze oplossingen

Hoe wij helpen

Bij GZ-Punt willen we ervoor zorgen dat iedereen die hulp zoekt deze ook gemakkelijk kan vinden. We bieden zorgprofessionals slimme oplossingen en instrumenten die hierbij helpen. We ontwikkelen ze samen met onze partners in de sector en in samenspraak met zorgprofessionals. De uitgangspunten van positieve gezondheid staan centraal.

GZ-SchakelGZ-Schakel praatplaat

Bekijk de PDF >

GZ-Schakel is de plek waar iedereen van boven de 18 met een mentale hulpvraag na verwijzing door de huisarts terecht kan voor een efficiënte verwijzing naar de juiste professionele of zelfhulp. Cliënten en zorgprofessionals komen er snel met elkaar in contact. GZ-Schakel werkt onafhankelijk en regionaal. Neem voor meer informatie over GZ-Schakel contact op met kwartiermaker Semmy Pisa via info@gz-schakel.nl of 085-2395100.

GZ-Kompas

GZ-Kompas is een slimme vragenlijst voor zorgprofessionals en ondersteuners. In verkennende gesprekken met cliënten helpt het kompas iemands hulpvraag scherp te krijgen en deze te matchen aan passende ondersteuning. Van zelfhulp tot sociaal domein of GGZ. GZ-Kompas is gebaseerd op de thema’s van positieve gezondheid.

GZ-wijzer

GZ-Wijzer helpt mensen met een (mentale) hulpvraag om deze gezondheidsvraag zo concreet mogelijk te krijgen. Hoe scherper de vraag, hoe groter de kans op passende ondersteuning, binnen en buiten het zorgdomein. Hiermee helpt GZ-Wijzer mensen om zelf regie te nemen over hun gezondheid en deze te verbeteren met de aangeboden ondersteuningsoplossingen. Dit voorkomt onnodige instroom naar niet-passende zorg en maakt het mogelijk om adequaat en snel door te stromen naar bijvoorbeeld andere zorg, sociale ondersteuning of zelfhulp.

123Consultatie

123Consultatie is een online platform rondom consultatie en netwerksamenwerking. Via 123Consultatie kunnen professionals makkelijker met andere professionals samenwerken door kennis, expertise en het netwerk via het platform te ontsluiten. Ga voor meer informatie naar de website van 123Consultatie.

Shared Service Center

Het Shared Service Center van GZ-Punt is de ideale oplossing voor (mkb-)zorgorganisaties die zich willen focussen op hun zorgtaken, maar wel alle secundaire processen slim, efficiënt en goed willen regelen. Denk aan administratie, HR, communicatie, financiën en het bewaken van de kwaliteit van adviseurs en projectleiders.