Vul een zoekwoord in

GZ-Punt voor gemeenten: ondersteuning invoering SOJ

Gemeenten die willen starten met Specialist Ondersteuners Jeugd (SOJ), kunnen aankloppen bij GZ-Punt. We koppelen SOJ‘ers aan gemeenten en huisartsen en faciliteren hen in de ondersteuning die zij verlenen. Dat doen we met ons digitale platform.

Wat doet de SOJ?

Voor kinderen en jongeren met mentale problemen kan de SOJ zeer veel betekenen. Door kinderen en jongeren weer in hun kracht te zetten of naar de juiste zorg te leiden, kunnen zij en het gezin zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder. Ook worden zwaardere problemen zo vaak voorkomen. De SOJ analyseert de klachten, brengt de zorgsoort en zorgzwaarte in kaart en stemt een eventuele verwijzing af met de huisarts. De SOJ kent het lokale zorgveld en ontwikkelt en onderhoudt zijn of haar netwerk voortdurend. De SOJ kan beroep doen op intercollegiaal casusoverleg met collega-SOJ’s.

Laagdrempelige zorg

De inzet van een SOJ vindt plaats in de huisartsenpraktijk. Dit is voor de praktijkmedewerkers, voor kinderen en het gezin een vertrouwde en toegankelijke plek. Gezinnen kunnen zonder indicatie een beroep doen op de SOJ, omdat dit een algemene voorziening is. De zorg is laagdrempelig, niet stigmatiserend en dicht bij huis voor de jeugdige en zijn of haar ouders.

SOJ vanuit GZ-Punt

GZ-Punt is zelf geen zorgverlener, maar vervult de rol van onafhankelijke bemiddelaar tussen zorgvragers en zorgaanbieders. Voor de inzet van SOJ bemiddelt GZ-Punt tussen huisarts en SOJ’ers. De SOJ wordt na bemiddeling vanuit GZ-Punt lokaal verbonden aan huisartsenpraktijken, maar in sommige gevallen ook aan het consultatiebureau, JGZ en/of kinder- en revalidatieartsen. De hoofdtaak van de SOJ is systemische triage en screening van niet-medische vragen van kind, jeugd en gezin. De SOJ werkt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende huisarts.

Rol van GZ-Punt

GZ-Punt maakt het gemeenten gemakkelijk. De rol van GZ-Punt in het kort:

 • gemeenten op de hoogte houden van trends en ontwikkelingen in de functie van SOJ en Jeugdzorg. Denk hier aan (quick)wins en (kosten)effectieve (preventieve) inzet zoals het ontsluiten van (zelfzorg) e-modules op de 0-de lijn.
 • onderlinge kennisuitwisseling en opleiding van de SOJ’s stimuleren en faciliteren.
 • actief relatiebeheer voeren met de (huis)artsen en zorgen dat deze optimaal gebruikmaken van de SOJ-expertise.
 • vanuit de lokale/regionale aansturing een klankbordgroep opzetten met stakeholders, zoals de gemeente, huisartsorganisaties en zorgverzekeraar.

Specialismen van de SOJ

Aan GZ-Punt zijn diverse SOJ’s verbonden met uiteenlopende specialisme en aandachtsgebieden. Denk aan:

 • jeugdhulpverlening
 • ggz
 • LVB
 • meldcode en huiselijk geweld
 • bemoeizorg
 • infant mental health
 • systeemtherapie
 • volwassenenpsychiatrie

GZ-Punt stimuleert en faciliteert de onderlinge kennisuitwisseling en opleiding van deze SOJ’s.