Vul een zoekwoord in

GZ-Punt als samenwerkend ecosysteem

Het bijzondere van GZ-Punt schuilt in de samenwerking met partners in een digitaal platform en ecosysteem. Samen met andere partijen bieden we een geïntegreerde propositie.

GZ-Punt is een netwerk. Een community of ecosysteem waar we mensen zien als expert en zelf-deskundige van hun eigen gezondheid. Waar anderen, die je voor zijn gegaan, je kunnen motiveren en ondersteunen als ervaringsdeskundigen. En een netwerk dat ook specialisten en specifiek opgeleide deskundigen in de zorg een flexibele en vernieuwende werkplek biedt. En zo ook een oplossing wil zijn voor het tekort aan professionals in de zorg.

Samenwerken met zorgorganisaties, behandelaars en verwijzers

GZ-Punt faciliteert partijen die op dezelfde manier over mentale gezondheid denken om met elkaar samen te werken in een ‘ecosysteem’. Het ecosysteem bestaat zowel fysiek als digitaal. Elke partij, voegt eigen expertise toe om hulp te kunnen bieden, waar passend en nodig. Niet meer en niet minder.

Samenwerking is de kern

We zijn ons ervan bewust dat we onze visie pas echt goed kunnen waarmaken, als we samen met andere organisaties kunnen optrekken en samenwerken. Als we gezamenlijk dezelfde doelen voor ogen hebben. Het netwerk van GZ-Punt is een nieuwe manier van samenwerken om slim processen in te regelen en zo de meeste waarde te creëren voor cliënten en de samenwerkingspartners. Iedereen is afhankelijk van elkaar: de een kan niet zonder de ander.

Vernieuwende ondersteuning

Samen met zorgorganisaties biedt GZ-Punt ondersteuning en begeleiding op een vernieuwende manier: in slimme samenwerking en met een digitale strategie. We werken niet als een gewone zorgaanbieder maar als een hechte community, via verschillende moderne platformen, zowel digitaal als fysiek. Hier vinden mensen met mentale problemen alles wat ze nodig hebben om hun mentale veerkracht en vitaliteit te versterken en direct een verandering in gang te zetten. Via hun laptop, smartphone of tablet.