Vul een zoekwoord in

De visie van GZ-Punt

GZ-Punt organiseert een eigentijds, modern platform GZ-Plein dat zorgverleners en mensen die mentale zorg nodig hebben op een passende manier, online en offline, samenbrengt. Zo willen we onnodige zorg voorkomen en mentale weerbaarheid versterken.

Geen wachtlijsten

Wie worstelt met psychische klachten, heeft het lastig. Wachtlijsten zijn te lang. Cliënten krijgen een label en worden snel in een hokje geplaatst. En zorgverleners worden opgeslokt door protocollen. GZ-Punt is het netwerk waar cliënten geen maanden hoeven te wachten op hulp, maar direct aan de slag kunnen. 

Positieve gezondheid als leidraad

GZ-Punt wil mentale vragen aanpakken vanuit een holistisch perspectief. Dit betekent dat we ervan uitgaan dat gezondheid meer is dan alleen lichamelijk vrij zijn van ziekten of je lichamelijk fit voelen. Of het nu gaat om fysieke, emotionele, mentale, sociale of zingevingsvragen: bij ons werken cliënten aan wat voor hen belangrijk is. Daarbij baseren we ons op het gedachtegoed van positieve gezondheid en de uitgangspunten van de positieve psychologie: de nadruk ligt op het versterken van veerkracht en het vermogen om met levensuitdagingen om te gaan. Met eigen regie als belangrijke pijler.

Vernieuwende begeleiding en ondersteuning

GZ-Punt wil mensen met mentale klachten op een vernieuwende manier ondersteunen en begeleiden als ze hulp en deskundigheid nodig hebben. Dat gebeurt vanuit een holistisch perspectief: gezondheid is meer dan alleen lichamelijk vrij zijn van ziekten of je lichamelijk fit voelen. Of het nu gaat om fysieke, emotionele, mentale, sociale of zingevingsvragen: bij ons werken cliënten aan wat voor hen belangrijk is.

Daarbij baseren we ons op het gedachtegoed van positieve gezondheid en de uitgangspunten van de positieve psychologie: de nadruk ligt op het versterken van veerkracht en het vermogen om met levensuitdagingen om te gaan. Met eigen regie als belangrijke pijler. GZ-Punt biedt daarvoor een breed holistisch aanbod. Dat varieert van preventie tot behandeling in de BGGZ en SGGZ. Waar passend wordt het aanbod aangevuld met workshops, trainingen en lezingen, deels online en deels op onze fysieke locaties.